Angelica Herbs Logo

Herbs By Chinese Name

Click on a link on the left to view herb details.
Sort by:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | all

all

A wei

Ai Ye

Amachazu

Ba Ji Tian

Bai Dou Kou

Bai Guo

Bai Hua She She Cao

Bai Liu

Bai Mao Gen

Bai Shao Wu

Bai Shao Yao

Bai Zhi

Bai Zhu

Ban Lan Gen

Ban Zhi Lian

Baobab

Bei Sha Shen

Bu Gu Zhi

Cang Zhu

Chai Hu

Chen Pi

Chi Fu Ling

Chi Ling

Chong Cao

Chuan Mu Tong

Chuan Niu Xi

Chuan Xin Lian

Chuan Xiong

Ci Wu Jia

Da Feng Zi

Da Huang

Da Qing Ye

Da Suan

Da Zao

Dan Fu Zi

Dan Shen

Dang Gui

Dang Shen

Di Gu Pi

Dong Chong Xia Cao

Dong Gu

Dong Gua Pi

Dong Gua Ren

Dong Xun

Du Huo

Du Zhong

Fan Xie Ye

Fang Feng

Fu Ling

Gan Cao

Gan Jiang

Gan Sui

Ge Gen

Gou Qi Zi

Gou Teng

Gu Sui Bu

Guan Huo Xiang

Gui Zhi

Gui Zhi (Twig)

Han Lian Cao

He Huan Hua

He Huan Pi

He Shou Wu

Hong Hua

Hong Jing Tian

Hong Zao

Hou Ma Ren

Hu Huang Lian

Hu Lu Ba

Hu Zhang

Hua Gu

Huai Niu Xi

Huang Bai

Huang Lian

Huang Lian Qiao

Huang Qi

Huang Qin

Ji Xing Zi

Jiang Huang

Jiao Gu Lan

Jiaogulan

Jie Geng

Jin Yin Hua

Jin Zhan Ju

Jing Jie

Jiu Yan Du Huo

Ju Hua

Ju Hua Nao

Jue Ming Zi

Lei Gong Teng

Lei-Kung T'eng

Lian Qiao

Ling Zhi

Lu Hui

Lu Lu Tong

Lu Song Guo

Luei Gong Gen

Luo Han Guo

Ma Huang

Mai Men Dong

Mo Han Lian

Mo Yao

Mu Dan Pi

Mu Xiang

Nan Chai Hu

NewChinese

Niu Bang Zi

Nu Zhen Zi

Pak Kei

Pang Da Hai

Pi Pa Ye

Pu Gong Ying

Qaung Mu Xiang

Qian Cao Gen

Qin Jiao

Qing Hao

Qing Lian Qiao

Qing Xiang Zi

Qu Mai

Ren Shen

Rou Cong Rong

Rou Gui (older inner bark)

Ru Xiang

San Qi

Sang Bai Pi

Sang Shen Zi

Sang Ye

Shan Yao

Shan Zha

Shan Zhu Yu

Sheng Di Huang

Sheng Jiang

Sheng Ma

Shi Chang Pu

Shi Hu

Shu Di Huang

Suan Zao Ren

Suo Yang

Tai Zi Shen

Tang Shen

Tangsam

Tian Ma

Tian Men Dong

Tienqi

Tu Ren Shen

Tu Si Zi

Wei Ling Xian

Wu Wei Zi

Wu Yao

Xi Shu

Xi Xin

Xi Yang Shen

Xia Ku Cao

Xiancao

Xiang Fu

Xianxao

Xiao Jin Ying

Xu Duan

Xuan Shen

Yan Hu Suo

Yi Mu Cao

Yi Yi Ren

Yin Chen Hao

Yin Yang Huo

Yu Xing Cao

Yu Zhu

Yuan Zhi

Ze Xie

Zhi Mu

Zhu Ling

Zi Cao

Zi wan

Zungzu

designed and programed by design laurels